Gå til indhold

Praktikanter

Udenrigsministeriet. Danmark i Bangladesh.

Bliv praktikant på den danske ambassade i Dhaka og få unik erfaring fra en travl ambassade med fokus på både handels- udviklings- og udenrigspolitik.

Bangladesh er et land med en betydelig økonomisk og politisk vægt. Landets fremadstormende økonomi gør således Bangladesh til en særdeles spændende partner for Danmark i Sydasien. Ifølge IMF og Verdensbanken forventes Bangladeshs økonomi at vokse til mere end 500 milliarder USD over de næste fem år. Med en samlet befolkning på tæt ved 170 millioner og en gennemsnitlig årlig vækstrate på 7%, kan Bangladesh inden for 20 år være blandt verdens 25 største økonomier. Pt. er mere end 45 danske virksomheder driver forretning i Bangladesh. 

Vi har tre praktikpladser, der vil blive tilknyttet hhv. ambassaden handelsafdeling (med reference til handelschefen), ambassadens politik- og kommunikationsteam (med reference til ambassadør eller souschef) og ambassadens udviklingspolitiske afdeling (med reference til ambassadør eller souschef). 

Trade Council

Kommunikation & Public Diplomacy

Politik og Udvikling

Spørgsmål vedrørende opslagene kan rettes til handelschef Ali Mushtaq Butt [email protected] (Handelafsdelingen) eller til souschef Anders Bitsch Karlsen [email protected] (Kommunikation og public diplomacy & den udviklingspolitiske afdeling).


Ambassadens seks-måneders praktikforløb vil forløbe i efterårssemesteret 2023 med start 1. august. Ansøgningsfrist er d. 15. marts. 


Det får du ud af praktikopholdet:


• En unik indsigt i den politiske og økonomiske udvikling i Bangladesh.
• Konkret erfaring med handels-, udenrigs- og udviklingspolitik.
• Indsigt i en dansk ambassades daglige opgaver.
• Motiverede kollegaer som er parate til at guide og inddrage dig i dagligdagen på ambassaden.
• Personlige oplevelser fra et spændende land i rivende udvikling.
• Mulighed for meritoverførsel af ECTS-point.

Det forventer vi af dig:

• At du studerer på en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse.
• At du har stor interesse i at arbejde i et vækstland som Bangladesh.
• At du er udadvendt, villig til at lære og klar til at hjælpe med både strategiske, selvstændige opgaver, samt praktisk, dag-til-dagarbejde. 
• At du har stærke engelskkundskaber, både sprogligt og skriftligt.
• Kompetencer inden for områder som talbearbejdning, IT, kommunikation og SoMe er en fordel.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt såvel som i samarbejde med teamet. Vi forventer, at du har stor interesse i at arbejde i et transitionsland og et ønske om at forstå, hvordan en ambassade arbejder. Derudover er det vigtigt, at du er udadvendt, er villig til at lære og besidder en stor grad af kulturel bevidsthed. Gode formuleringsevner er essentielle samt fleksibilitet og en positiv attitude til den brede vifte af opgaver, teamet arbejder med. 

Det er et krav, at du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer i dansk og engelsk, og gode IT-kundskaber (MS Word, Excel, PowerPoint og Outlook) er en fordel. 

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 4.000 DKK.

Ansøgning

Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt karakterudskrift og evt. relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til [email protected] med angivelsen ’Praktikantansøgning’ samt hvilken afdeling du søger som emnefelt.

Det er muligt at søge flere afdelinger.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra motivation og kvalifikationer.