Gå til indhold

Praktikanter

Udenrigsministeriet. Danmark i Bangladesh.

Bliv praktikant på den danske ambassade i Dhaka og få unik erfaring fra en travl ambassade med fokus på både handels- udviklings- og udenrigspolitik.

Ambassaden udbyder seks-måneders praktikforløb hvert semester med start 1. august og 1. februar.

Vi har to praktikantpladser, der vil blive tilknyttet hhv. ambassaden handelsafdeling (med reference til handelschefen) og ambassadens politik- og kommunikationsteam (med reference til ambassadør eller souschef). 

Ansøgningsfrist er hhv. 15. september og 15. marts for den efterfølgende periode.

Det får du ud af praktikopholdet:
• En unik indsigt i den politiske og økonomiske udvikling i Bangladesh.
• Konkret erfaring med handels-, udenrigs- og udviklingspolitik.
• Indsigt i en dansk ambassades daglige opgaver.
• Motiverede kollegaer som er parate til at guide og inddrage dig i dagligdagen på ambassaden.
• Personlige oplevelser fra et spændende land i rivende udvikling.
• Mulighed for meritoverførsel af ECTS-point.

Det forventer vi af dig:

• At du studerer på en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse.
• At du har stor interesse i at arbejde i et vækstland som Bangladesh.
• At du er udadvendt, villig til at lære og klar til at hjælpe med både strategiske, selvstændige opgaver, samt praktisk, dag-til-dag arbejde. 
• At du har stærke engelskkundskaber, både sprogligt og skriftligt.
• Kompetencer inden for områder som talbearbejdning, IT, kommunikation og SoMe er en fordel.

Danmark var blandt et af de første lande til at anerkende Bangladeshs uafhængighed – og vi har for nylig fejret 50-året for bilaterale diplomatiske relationer. I den forbindelse blev der indgået en ’grøn aftale’, der vil være retningsgivende for samarbejdet i de kommende år, hvor vi bevæger os væk fra det traditionelle udviklingsarbejde og i højere grad lægger op til et handelsbåret samarbejde, hvor danske virksomheders grønne løsninger og viden skal sættes endnu mere i spil, samtidig med at vi leverer på klimadiplomati. 

Landets betydelige økonomiske og politiske vægt, gør Bangladesh til en spændende partner for Danmark i Sydasien. Ifølge IMF og Verdensbanken forventes Bangladeshs økonomi at vokse til mere end 500 milliarder USD over de næste fem år. Med en samlet befolkning på tæt ved 170 millioner og en gennemsnitlig årlig vækstrate på 7%, kan Bangladesh inden for 20 år være blandt verdens 25 største økonomier. Pt. er mere end 45 danske virksomheder driver forretning i Bangladesh. 

Handel 

Ambassadens handelsafdeling bistår danske virksomheder, der opererer i Bangladesh, og er også ansvarlig for erhvervsinstrumenter i udviklingssamarbejdet. Fokus er i stigende grad fokus på grøn vækst, særligt inden for vand, landbrug, energieffektivisering, miljø og klimatilpasning.
 
Et praktikforløb her vil give dig et grundigt indblik i Danmarks daglige arbejde med danske erhvervsinteresser, herunder at bistå danske virksomheder med at komme ind på det bangladeshiske marked, at hjælpe med at finde underleverandører eller at bistå med etablering af virksomhed i Bangladesh.  Du vil blive inddraget i afdelingens daglige virke sammen med fem medarbejdere, der også arbejder tæt sammen med kolleger i Delhi og Islamabad.  

Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:
• Udarbejdelse af rapporter om afsætningsmuligheder inden for diverse sektorer;
• Assistance til udarbejdelse af markedsundersøgelser efterspurgt af danske virksomheder;
• Assistance til identifikation af forhandlere eller mulige samarbejdspartnere til danske virksomheder;
• Assistance i forbindelse med gennemførelse af eksportfremstød og events;
• Identificering af forretningsmuligheder for danske virksomheder på det bangladeshiske marked.

Vi forestiller os, at du studerer statskundskab, økonomi, udviklingsstudier, offentlig administration, finansiering eller lignende.
 
Kommunikation og Public Diplomacy
Som kommunikationspraktikant vil du bistå ambassadens ledelse og samarbejde tæt med ambassadens kommunikationsansvarlige om at 
• varetage vifte af opgaver knyttet til det politiske forhold mellem Danmark og Bangladesh
• formidle viden, skabe fokus og sørge for logistikken bag public diplomacy arrangementer, som ambassaden er involveret i
• planlægge, opdatere og vedligeholde ambassadens aktivitet på sociale medier og hjemmesider
• assistere med mediescanning og –management
• synliggøre ambassadens arbejde i Bangladesh
• medvirke til at ambassaden er opdateret på relevante politiske spørgsmål.
 
Vi forestiller os, at du studerer statskundskab, journalistisk, kommunikation eller lignende og det er et plus, hvis du også har erfaring med intern og ekstern kommunikation, grafisk design samt foto- og videoredigering.

Praktikopholdet og de konkrete opgaver vil blive nærmere planlagt i samarbejde med praktikantens vejleder, så de passer til din uddannelse, kvalifikationer og interesser. 

Kvalifikationer og krav

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt såvel som i samarbejde med teamet. Vi forventer, at du har stor interesse i at arbejde i et transitionsland og et ønske om at forstå, hvordan en ambassade arbejder. Derudover er det vigtigt, at du er udadvendt, er villig til at lære og besidder en stor grad af kulturel bevidsthed. Gode formuleringsevner er essentielle samt fleksibilitet og en positiv attitude til den brede vifte af opgaver, teamet arbejder med. 

Det er et krav, at du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer i dansk og engelsk, og gode IT kundskaber (MS Word, Excel, PowerPoint og Outlook) er en fordel. 

Praktiske oplysninger
Som praktikant tilknyttes du ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.

Du kan søge, hvis du er enten indskrevet på en højere dansk læreanstalt eller er dansk statsborger på en højere udenlandsk læreanstalt. For at kunne arbejde som praktikant på ambassaden skal du igennem en sikkerhedsgodkendelse. Vær opmærksom på, at du kun kan gennemføre ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 4.000 DKK. Der er mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres du til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter.

Praktikanterne er selv ansvarlige for indkvartering og forsikring. Ambassaden kan hjælpe med kontakt til svenske og norske praktikanter mhp. evt. fælles lejemål. 

Ansøgning
Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt evt. karakterudskrift og relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til 
[email protected] med angivelse af hvilken afdeling du søger.

Spørgsmål kan rettes til handelschef Ali Mushtaq Butt alibut @um.dk eller souschef Lise Abildgaard Sørensen liasor @um.dk (politik og kommunikation).

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra motivation og kvalifikationer.

Du kan finde de specifikke retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer her.