Spring til indhold

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til http://justitsministeriet.dk/

Kontakt venligst ambassaden for yderligere spørgsmål vedrørende bevarelse af dansk statsborgerskab, ring +880 (2) 5566 8900 eller send en mail til dacambconsular@um.dk