Spring til indhold

Bangladeshs største industri skal være grønnere

21.11.2016  12:31
Tekstilindustrien i Bangladesh er i gang med en grøn udvikling, da det er en rigtig god forretning. Og Danmark er blevet spået en stor rolle i den grønne omstilling hos industrien. 

Skrevet af: Cecilie Vittrup Flensborg

''

Tekstilindustrien er den største industri i Bangladesh og står for mere end 80 procent af landets eksport. De over 5000 tekstilfabrikker beskæftiger mere end 4,2 millioner arbejdere, og Bangladeshs tekstilindustri er den næststørste i verden efter Kinas.
Søren Robenhagen, der er commercial counsellor i Eksportrådet på den danske ambassade i Dhaka, siger at tekstilindustrien går mod en bæredygtig udvikling:

”Efter tragedien med Rana Plaza fabrikssammenstyrtningen har der været et enormt fokus på at forbedre forholdene i tekstilindustrien i Bangladesh. Det er både ift. bygnings- og brandsikkerhed, men også ift. arbejdstagerforhold og CSR i en bredere forstand, herunder bæredygtighed. Det har resulteret i, at der i dag er 36 fabrikker, der er blevet LEED certificeret af United States Green Building Council, og at 195 fabrikker forventes at blive certificeret i 2017.”

I Bangladesh er der behov for at sikre, at væksten i tekstilsektoren ikke stiger på grund af miljøforringelser og ineffektiv brug af ressourcer. Udfordringer med energieffektivitet, spildevandsløsninger og grønne vedvarende teknologier vil få en afgørende betydning for en langsigtet succes og bæredygtighed i Bangladesh.

En god forretning
Tidligere erfaringer på området viser, at investering i grøn teknologi er en god forretning for fabrikkerne i Bangladesh, fordi det grønne reducerer omkostninger og samtidig også tillokker flere internationale kunder. Der er nemlig et voksende pres på fabrikkerne fra de internationale modebrands og indkøbere i tekstilindustrien. Søren Robenhagen forklarer:

”Den grønne omstilling er ikke kun drevet af de stigende energipriser, men også af, at de store internationale brands, som H&M og Walmart, er begyndt at stille krav til fabrikkerne om en mere bæredygtig produktion.”

Det betyder, at modebrands favoriserer fabrikker, der investerer i energieffektivitet, reduktion og genbrug af vand, vedvarende energi og andre grønne teknologier.

Eksport til Bangladesh
Tekstilindustrien i Bangladesh emmer af store fremtidsmuligheder for danske virksomheder, der søger at gøre nye forretninger inden for grøn teknologi.

”Energieffektivitet, vandrensning og vedvarende energi er netop områder, hvor danske virksomheder har stor viden og er i front i forhold til effektive og grønne løsninger af høj kvalitet,” udtaler Søren Robenhagen.

Baseret på viden om efterspørgsel af grønne løsninger, de øgede energipriser i landet og presset fra de internationale modebrands om en grønnere industri, har Eksportrådet igangsat et projekt, der skal bringe danske grønne tech-løsninger til den bangladeshiske tekstilindustri.

Ambassaden er i samarbejde med Andersen Consult i gang med at samle en delegation (støttet af Danida) med det formål at foretage en fact-finding-tur til Bangladesh i februar 2017. Delegationen vil mødes med fabrikkernes ejere, brancheorganisationer, offentlige myndigheder, potentielle lokale partnere og modebrands med det formål at give de danske virksomheder en idé om de muligheder og udfordringer, man finder i tekstilindustrien i Bangladesh.

”Bangladesh er ikke et nemt land at operere i, men med hjælp fra ambassaden i Dhaka er det bestemt muligt at få adgang til de mange muligheder. Man skal ’hoppe med på toget’ nu, hvis man vil have del i den kraftige vækst, som industrien går igennem de næste par år,” siger Søren Robenhagen.

Det næste skridt er at samle en strategisk alliance af udvalgte danske virksomheder med henblik på at nærme sig tekstilindustrien i fællesskab og fremme salg til de mange nye og store tekstilfabrikker, der skal bygges i Bangladesh samt eftermontere de eksisterende fabrikker.

Delegationen kan resultere i en øget eksport af danske grønne tech-løsninger på det bangladeshiske marked allerede fra 2017.

Hvis du vil vide mere
Den danske ambassade i Dhaka
Søren Robenhagen
Tlf.: +8801713 016266
E-mail: sorrob@um.dk

Fakta om energisyn i Bangladesh
I 2015 hyrede den danske ambassade i Dhaka konsulentfirmaet Viegand Maagøe til at foretage energisyn af fire forskellige tekstilfabrikker i Bangladesh.

I alt blev der fundet 49 foranstaltninger, der kan optimeres for at sikre bæredygtighed.

Det største potentiale for besparelser lå på forsyningsområdet.

Baseret på antagelsen om, at de fire fabrikker, der indgik i synet, repræsenterer de over 5000 tekstilfabrikker i Bangladesh, vil de potentielle besparelser på forsyningsområdet være i størrelsen af 67-110.000 GWh/årligt.Seneste nyt

    Se alle